1893 m. laida

Seminaristas
Bacevičius Vincas
Bazilevičius Stasys
Bureninas Nikolajus
Damijonaitis Antanas
Kašinskas Juozas
Kilna Motiejus
Levkevičius Tamošius
Matulevičius Antanas
Mitkus Juozas
Serbenta Andrius
Skarka Jonas
Šerkšnys Augustas
Vagneris Albertas
Vambutas Kostas