Veiverių mokytojų seminarija apie 1910 m.

Padėkite įamžinti lietuvybės šaltinį – Veiverių mokytojų seminariją!

„Istorikų ir kolekcininkų draugija“ kartu su partneriais įgyvendina dar vieną projektą – „Veiverių mokytojų seminarijos įamžinimas elektroninėje erdvėje“, kurios pagrindinis tikslas vienoje vietoje pateikti informaciją apie seminariją baigusias asmenybes. Kodėl mes įgyvendiname šį projektą? Atsakymas paprastas – darome tai, kas jau seniai turėjo būti padaryta.

Keletas faktų apie Veiverių mokytojų seminariją:
Seminarija veikė nuo 1866 iki 1918 m.
Tai pirmoji lietuvių mokytojų rengimo įstaiga ir vienintelė tuo metu, kurioje buvo mokoma lietuvių kalbos;
Apie 100 seminaristų buvo knygnešiai;
Seminariją baigė daugiau nei 1000 asmenų;
Kuriantis Lietuvos kariuomenei, apie 100 baigusiųjų įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę, iš kurių didžioji dalis tapo karininkais, tame tarpe pulkininkais ir generolais.
Seminaristai išleido daugiau nei 70 vadovėlių mokykloms;
Seminariją baigė nemažas skaičius tarpukario Lietuvos politikų (ministrai, steigiamojo seimo nariai ir t.t.).

Esminis seminarijos nuopelnas – seminarijoje suformuotos asmenybės ženkliai prisidėjo prie modernios Lietuvos kūrimo.

Norime pasidžiaugti, kad mūsų komandą sudaro ne tik draugijos nariai, bet ir gausus būrys partnerių: Veiverių seniūnijos bendruomenės centras, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos švietimo muziejus, Prienų rajono savivaldybė.

Mes kviečiame visus prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo!

Jei turite kokios informacijos, fotografijų ar dokumentų susijusių su Veiverių mokytojų seminariją, parašykite mums el. paštais: kolekcininkas@gmail.com arba mindaugas.rukas@gmail.com

„Istorikų ir kolekcininkų draugijos“ informacija