Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Andrius
Serbenta
Pedagogas, knygnešys
1893
Rėkaviškis, Kazlų Rūdos sav.
1871
Vilnius
1958
Andrius Serbenta
Svarbūs biografijos faktai

1893 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1893 m. dirbo Liukių (Vilkaviškio r.) pradžios mokykloje.
Mokytojavo Prapuoleniusose (Vilkaviškio r.) ir kitur.
1898-1902 m. LSDP narys.
Už dalyvavimą 1905 m. revoliucijoje sudaryta byla.
1907 m. emigravo į JAV. Dalyvavo JAV lietuvių kultūrinėje veiklose.
1913 m. grįžęs į Lietuvą buvo nuteistas, iki 1916 m. kalėjo Rusijoje.
1917-1918 m. lankė Charkovo aukštesniuosius pradžios mokyklų mokytojų kursus (Ukrainoje).
1918 m. grįžęs į Lietuvą mokytojavo.
1919 m. buvo įgaliotas įkurti Pilviškių vidurinę mokyklą (Vilkaviškio r.).
1919 m. paskirtas eiti Žiežmarių vidurinės mokyklos vedėjo pareigas (Kaišiadorių r.).
1922 m. dirbo Eržvilko pradžios mokyklos vedėju.
Vėliau mokytojavo: Dauglaukyje, Ukmergėje, Vaidatonyse, Marijampolėje.

Bibliografija, kiti darbai

Mokytojaudamas Prapuoleniuose (Vilkaviškio r.) susipažino su knygnešiais, parsigabendavo iš Mažosios Lietuvos spaudos lietuvių kalba ir ją platindavo.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 417
3. http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Serbenta_Andrius
4. https://www.limis.lt/valuables/e/805318/210000005227509?searchId=75052206
5. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo muziejaus archyve