Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Bacevičius
Pedagogas, chorvedys, kompozitorius
1893
Ardzijauskai, Kazlų Rūdos sav.
1875
Kaunas
1952
Vincas Bacevičius
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Višakio Rūdos pradinėje mokykloje.
1893 m. baigė Veiverių mokytojų seminarijoje.
1893 m. mokytojavo Užnemunėje.
1899-1923 m. mokytojavo Lenkijoje. Dirbo Suvalkų gubernijoje pradinių klasių mokytoju. Lodzėje mokėsi Grudzinskio muzikos mokykloje, baigė I. ir T. Hanickių muzikos mokyklą. Mokytojavo Lodzės berniukų progimnazijoje, mokytojų seminarijoje, vadovavo chorams.
1923 m. nelegaliai perėjo Lenkijos sieną ir apsigyveno Kaune. Dirbo Kauno 6 pradinės mokyklos vedėju.
1923-1931 m.  Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos mokytojas, vadovavo chorui ir pučiamųjų orkestrui, rengė koncertus.
Nuo 1940 m. Kauno miesto švietimo skyriaus inspektorius, muzikos metodinės komisijos pirmininkas.
1947-1952 m. Kauno 23 pradinės mokyklos vedėjas. Dvejus metus dėstė muziką ir vadovavo chorui S. Daukanto mokytojų seminarijoje.

Bibliografija, kiti darbai

1903 m. sudarė ir išleido chorų rinkinį moksleiviams.
Parašė Muzikos pradžiamokslį gimnazijoms ir mokytojų seminarijoms.
Sukūrė temą su variacijomis fortepijoniniam kvintetui, pjesių įvairiems instrumentams solo ir pučiamųjų orkestrui, solo ir choro dainų; instrumentavo kitų kompozitorių kūrinius.
Dalyvavo lietuvių seminaristų slapto būrelio veikloje, įsijungė į lietuvių atgimimo sąjūdį.

Apdovanojimai, įamžinimas

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Nusipelniusio mokytojo vardas (1947 m.)
Kauno Žaliakalnio pradinė mokykla pavadinta Vinco Bacevičiaus vardu (2011 m.).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-bacevicius
3. https://www.kazlurudasvb.lt/krastieciai/bacevicius-vincas
4. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 20
5. https://bacewicz.polmic.pl/1919-1928/vincas-bacevicius_lata-20_pwm
6. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis