1877 m. laida

Seminaristas
Barkauskas Mavrikijus
Dagilis Jurgis
Gaponikas Juozas
Karpavičius Jonas
Kirtiklis Andrius
Kudirka Vincentas
Lorentas Juozas
Palukaitis Vincas
Safianovskis Mikas
Sinai Bernabas
Suchackis Vladas
Šafiras Moisiejus
Ukrainskis Giršas
Vainikonis Juozas
Vainikonis Kazys