Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincentas (Vincas)
Kudirka
Pedagogas
1877
Stugučiai, Šakių r.
1856
Gudeliai, Marijampolės r.
1893
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1877 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1877-1878 m. pradžios mokyklos mokytojas Leipalingyje (Druskininkų r.).
Iki 1890 m. mokytojavo Slavikuose (Šakių r.).
1890-1893 m. mokytojavo Gudeliuose (Marijampolės r.)
Dar mokytojavo Vygriuose (Lenkija) ir kitose mokyklose.

Bibliografija, kiti darbai

Rinko tautosaką. Pažinojo Vincą Kudirką, nors giminystės ryšiai jų nesiejo. Bendravo su Sankt Peterburgo universiteto privatdocentu E. Volteriu, siųsdavo jam surinktą lietuvių liaudies tautosaką.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 73
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 98
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis