1889 m. laida

Seminaristas
Bučys Jonas
Bžežinskis Juozas
Elbė Adolfas
Faltinavičius Petras
Filimanovas Aleksas
Gelmboldas Gustavas
Germanas Jankelis
Grodeckis Juozas
Jurašius Jurgis
Kanopka Benediktas
Kasakaitis Antanas
Katilius Juozas
Kesleris Gustavas
Kupsc Mečys
Kvasiulevičius Juozas
Neveranskas Andrius
Radzevičius Jonas
Starkevičius Vincas
Škėma Andrius
Venckus Pranas
Viščiulis Antanas
Žakevičius Antanas