Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Kasakaitis
Pedagogas
1889
Subačiškės, Kazlų Rūdos sav.
1870
Čikaga, JAV
1960
Antanas Kasakaitis
Svarbūs biografijos faktai

1889 baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Negavęs darbo Lietuvoje mokytojavo Nure (Lenkija).
1905 m. kartu su kitais įsteigė Lietuvių mokytojų sąjungą.
1906-1913 m. mokytojavo Surviliškio pradinėje mokykloje (Kėdainių apskritis), čia su K. Paltaroku įsteigė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrių.
1913 m. vėl buvo priverstas išvykti į Lenkiją. Varšuvoje mokytojavo pradinėje mokykloje, buvo Varšuvos lietuvių savišalpos draugijos narys, Nepriklausomos Lietuvos sąjungos pirmininkas, Lietuvai atkūrus valstybingumą – Lietuvos konsulas Lenkijoje.
1923 m. grįžęs į Lietuvą iki 1936 m. dirbo Švietimo ministerijos mokyklų inspektoriumi.
1926-1936 m. „Knygų leidimo“, 1929-1932 m. „Lietuvių kalbos rašybos komisijos narys“.
1938 m. jo iniciatyva įkurta Pentupio pradinė mokykla (Marijampolės apskritis).
1944 m. išvyko į Vokietiją.
1950 m. persikėlė į JAV. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje.

Bibliografija, kiti darbai

Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo žurnaluose: „Ūkininkas“; „Vilniaus žinios“; „Švietimo darbas“; „Lietuva“; „Lietuvos aidas“; „Tautos mokykla“ ir kt.
Parašė knygą „Alkoholis – vaikų dvasios ir proto žudytojas“ (1924 m.).
Išvertė H. Spencerio knygą „Proto, doros ir kūno auklėjimas“ (1927 m.).

Apdovanojimai, įamžinimas

Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-kasakaitis
3. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 210
4. http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Kasakaitis_Antanas.htm