1884 m. laida

Seminaristas
Abramovas Efimas
Ankzem Petras
Aukštakalnis Baltrus
Bendoravičius Petras
Burokevičius Vincas
Dičpinigaitis Jonas
Dubauskas Vincas
Dvilinskas Večeslovas
Galievskis Jonas
Gavno Jonas
Ivanovas Jokūbas
Jakučionis Juozas
Melnikas Vincas
Misevičius Julijonas
Sakalauskas Aleksandras
Tamašiūnas Motiejus
Tarasevičius Jonas
Turčanovas Aleksandras
Valevičius Antanas
Varonikaitis Juozas
Zykus Tomas