Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Petras
Bendoravičius (Bendorius, Benderavičius)
Pedagogas
1884
Matlaukys, Vilkaviškio r.
1863
Ūdrija, Alytaus r.
1906
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1884 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Radiškiuose (Kalvarijos r.), Peraslyje, Radziškiuose, Kučiūnuose, Vištytyje, Simne, Ūdrijoje (Alytaus r.), Suvalkų gubernijos mokyklose.
1887 m. Rusijos geografų draugijai įteikė tautosakos tekstų, etnologinių ir archeologinių aprašų rinkinį, už kurį buvo apdovanotas draugijos sidabro medaliu.

Bibliografija, kiti darbai

Prisidėjo prie prof. Eduardo Volterio lietuvių kalbos tyrimų. Keletą rinkinio dainų išspausdino E. Volteris Lietuviškoje chrestomatijoje (1901-1904 m., rusų kalba).
1887 m. parengė tautosakos rankraštį, kurį sudarė 5 pasakos, 125 dainos bei jo apylinkėje rastų senovinių daiktų aprašymas (rankraštis saugomas Rusijos geografų draugijos archyve).
Panaikinus spaudos draudimą parengė lietuviškus pradinės mokyklos vadovėlius: „Vaikų žvaigždutė“ (1905 m., 1909 m., 1916 m.), „Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinys (su Pranu Daugirdu, 1906 m., 1910 m., 1916 m., 1918 m.).
Parašė: „Aušrelei beauštant. 28 liaudies dainos mišriam chorui“ (1934 m.), „Viešpaties malda. Vyrų chorui a capella“.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
2. Vida Girininkienė. Profesorius Eduardas Volteris ir lietuviai 1882-1906 metais. Straipsniai ir publikacijos. Vilnius: Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, 2022, p. 42
3. https://www.vle.lt/straipsnis/petras-bendorius
4. http://www.lsa.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagaltipa&id=1052
5. https://www.limis.lt/valuables?query=%7B%22text%22:%22Petras%20Bendorius%22%7D