1880 m. laida

Seminaristas
Adomaitis Jonas
Andrejevas Vladimiras
Bartlingas Vincas
Butkevičius Augustinas
Daukša Juozas
Dzešulskis Povilas
Galaburda Kazys
Garbanskas Levas
Garbanskas Vincas
Glinskis Julius
Godlevskis Jonas
Golavaševskis Jonas
Grinkevičius Adomas
Grinkevičius Simas
Jakimavičius Motiejus
Jonavičius Jokūbas
Kasperavičius Juozas
Kriaučeliūnas Pranas
Kručininas Kostas
Lukijanovas Jurgis
Margaitis Vincas
Navickas Jonas
Radziukynas Vladas
Rozentalis Benjaminas
Samachvalovas Aleksandras
Žolynas Juozas