Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Kasperavičius
Pedagogas
1880
Pakorbūdžiai, Šakių r.
1860
Kudirkos Naumiestis, Šakių r.
1939
Juozas Kasperavičius
Svarbūs biografijos faktai

Pradinį mokslą įgijo savo tėvo Jokūbo slaptoje mokykloje.
1880 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Igliaukoje, Bardauskuose, Kybeikiuose, Gelgaudiškyje ir kitur.
Dėl savo lietuvybės veiklos rusų administracijos buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą.
1905 m. už Vilniaus Seimo nutarimų platinimą ir revoliucinę veiklą iš mokyklos atleistas.
1907 m. vėl pradėjo mokytojauti.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo spaudoje. Artimai bendravo su V. Kudirka, J. Basanavičiumi ir kt.

Apdovanojimai, įamžinimas

Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu.
Pastatytas antkapinis paminklas Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 72
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 212
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis