1873 m. laida

Seminaristas
Bacevičius Kostas
Garbanskas Vincas
Jakaitis Juozas
Kveselevičius Antanas
Lapinskas Mikas
Lesevičius Viktoras
Lesevičius Vladas
Marcinkevičius Antanas
Marčiulionis Pranas
Mardas Juozas
Margulionis Pranas
Meldažis Juozas
Mikulis Motiejus
Palukaitis Vladas (Vladislovas)
Pečiulis Silvestras
Sartis Simas
Vilčinskas Jokūbas
Ridelis Augustas