Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vladas (Vladislovas)
Palukaitis
Pedagogas
1873
Rudamina, Lazdijų r.
1852
Jeleniavas, Lenkija
1944
Vladas Palukaitis
Svarbūs biografijos faktai

1873 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją ir dirbo mokytoju.
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1883 m. sausio 28 d.
1883-1887 m. Skriaudžių parapijos vikaras.
1887-1888 m. Keturvalakių parapijos vikaras.
1888-1890 m. Garliavos parapijos vikaras.
1890-1892 m. Zapyškio parapijos vikaras.
1892-1895 m. Bartninkų vikaras.
1895-1899 m. Būdviečio koplyčios kapelionas.
1899-1903 m. Krasnapolio parapijos administratorius (klebonas).
1903-1907 m. Veisiejų parapijos administratorius (klebonas).
1907 m. V. Paliukaitį paskyrė Jeleniavo parapijos administratoriumi (klebonu).
Nuo 1920 m. Jeleniavo parapijos vikaras.
1925-1939 m. Jeleniavo parapijos rezidentas.
Yra daug prisidėjęs prie lietuvybės ir tautiškumo išsaugojimo Seinų krašto kaimuose.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3765
3. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 349
4. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. 2-oji knyga. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014, p. 133