1870 m. laida

Seminaristas
Albavičius Vladas
Ciechanauskas Vladas
Gorčickas Levas
Laukaitis Kristupas
Miliauskas Vincas
Novakas Motiejus
Palukaitis Juozas
Šalaševičius Jokūbas
Užupis Antanas
Užupis Pranas
Vaišnevis Mikas
Vitkauskas Juozas
Zalieskis Mikas
Žičkauskas Vladas