Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Kazys
Žilinskas
1911
Kazys Žilinskas
Svarbūs biografijos faktai

1911 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 80
2. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje