Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Antanas
Žilinskas
Karininkas, pedagogas
1898
Veiveriai, Prienų r.
1881
Antanas Žilinskas
Svarbūs biografijos faktai

1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo pradžios mokyklose.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 204 Tambovo ir 69 Riazanės pulkuose.
1917 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą, gavo jaunesniojo karininko laipsnį. Dalyvavo kovose Šiaurės fronte.
1918 m. demobilizuotas, grįžo į Lietuvą, mokytojavo Kavarsko pradžios mokykloje.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atskirojo Ukmergės bataliono (vėliau – Ukmergės batalionas, dar vėliau – 8 pėstininkų pulkas) jaunesniuoju karininku, vėliau – nerikiuotės kuopos vadu, suteiktas leitenanto laipsnis.
1920 m. perkeltas Vietinės kariuomenės brigados vado žinion. Pakeltas į vyresniuosius leitenantus. Paskirtas Šiaulių miesto ir apskrities komendantu, vėliau – Ukmergės miesto ir apskrities komendantu.
1923 m. iš kariuomenės paleistas kaip reikalingas Švietimo ministerijai. Pradėjo dirbti mokytoju Ukmergės gimnazijoje.
1926 m. įgijo vidurinės mokyklos mokytojo cenzą.
1927 m. paskirtas Veiverių mokyklos direktoriumi.
1934-1937 m. dirbo Vilkaviškio J. Basanavičiaus gimnazijos direktoriumi.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 80
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 348-349