Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Juozas
Vyšniauskas
Karininkas
1915
Gaisrių k., Kazlų Rūdos r.
1895
Juozas Vyšniauskas
Svarbūs biografijos faktai

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1915 m. savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę, paskirtas 66 pėstininkų bataliono Smolenske raštininku.
1916 m. baigė Aleksandro karo mokyklą, paskirtas 24 Sibiro pėstininkų pulko jaunesniuoju karininku, vėliau – kuopos vadas.
1916-1917 m. dalyvavo I pasaulinio karo kovose Volynėje prie Kovelio, Lucko.
1917 m. paskirtas garažo vedėju Kameneco Podolske. Pakeltas į paporučikius, vėliau – į poručikus.
1918 m. paskirtas autokuopos vadu.
1918-1919 m. buvo auto kuopos mechanikas.
1919 m. grįžo į Lietuvą ir buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas autokuopos (vėliau – Autobatalionas) autodirbtuvių vedėju, suteiktas kapitono laipsnis.
1920 m. paskirtas Autobataliono autodirbtuvių viršininku. Vadovavo šarvuočiams malšinant sukilimą Kaune. Buvo tankų kursuose Rygoje.
1921 m. paskirtas automobilių ir motociklų kuopos vadu.
1923 m. paskirtas Autobataliono autodirbtuvių viršininku.
1925 m. pakeltas į majorus.
1926 m. perkeltas į Šarvuočių rinktinę, paskirtas Tankų bataliono 1 kuopos vadu. Tais pačiais metais pačiam prašant paleistas į atsargą.
Gyveno Kaune, dirbo tarnautoju Plentų ir vandens valdyboje.
Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Kanadą.

Apdovanojimai, įamžinimas

Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinas (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 79
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 265