Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Vokietaitis
Pedagogas, chorvedys
1897
Bevardiškiai, Marijampolės r.
1877
Kaunas
1950
Antanas Vokietaitis
Svarbūs biografijos faktai

1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Dirbo mokytoju Lenkijoje.
1907-1913 m. dirbo Žagarės pradinėje mokykloje. Žagarės pradinėje mokykloje įsteigė lietuviškų knygų biblioteką, meteorologinę stotį (stebėjimų duomenis siuntė į Sankt Peterburgą).
1913-1914 m. dirbo Kuršėnų pradinėje mokykloje.
1907-1914 m. subūrė mokinių ir suaugusiųjų chorus, jiems vadovavo, rengė spektaklius.
Nuo 1913 m. Vyriausiosios fizikos observatorijos Sankt Peterburge korespondentas.
Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1918 m. grižo į Lietuvą,  iki 1919 m. dirbo mokytoju Rietavo progimnazijoje.
1919-1932 m. Kauno apskrities, 1932-1938 m. Kauno miesto pradinių mokyklų inspektorius.
1924-1938 m. Kaune vadovavo pedagoginio darbo kursams, dėstė darbinio mokymo ir kraštotyros metodiką.
1938-1940 m. ir 1941-1944 m. Ukmergės mokytojų seminarijos direktorius.
1940-1941 m. Trakų mokytojų seminarijos mokytojas.
1944-1950 m. Kauno mokytojų seminarijos ir Kauno IV darbininkų jaunimo mokyklos mokytojas.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo leidiniuose: „Švietimo darbas“, „Naujoji mokykla“, „Tautos mokykla“ ir kt.
Daugiau kaip dešimtmetį vadovavo pedagoginiams kursams, dėstė darbinio mokymo ir kraštotyros metodiką, dalyvavo Lietuvių mokytojų sąjungos, Šaulių sąjungos, Vilniui vaduoti sąjungos, Gyvūnų globos draugijos ir  kitų draugijų veikloje.
1938 m. organizavo didelę pradinių mokyklų moksleivių sporto ir dainų šventę, vykusią dabartinėje LSU aikštėje.

Apdovanojimai, įamžinimas

1989 m. Žaliakalnyje prie jo namo (Kalniečių g. 78) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1928-1950 m. gyveno žymus pedagogas Antanas Vokietaitis“.
1989 m. Žaliakalnio mikrorajone brolių Antano ir Juozo Vokietaičių vardu pavadinta gatvė.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 80
2. https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-vokietaitis
3. https://atminimas.kvb.lt/asmenvardise2de.html?asm=VOKIETAITIS%20ANTANAS
4. https://www.lsim.lt/antano-vokietaicio-145-osios-gimimo-metines
5. Fotografijos originalas saugomas Lietuvos švietimo muziejaus archyve