Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Augustinas (Augustas)
Virkietis (Virketis, Virkėtis)
Pedagogas
1913
Nausodė, Mažeikių r.
1893
Augustinas Virketis
Svarbūs biografijos faktai

Baigė Sedos 2 klasių parapinę mokyklą. Mokėsi privačiai.
1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1913-1915 m. dirbo Augustavo apskrities Olšankos pradinės mokyklos vedėju.
1915 m. vasarą buvo Maskvos lietuvių dėl karo nukentėjusiems šelpti draugijos Chimkų tremtiniams prieglaudos prižiūrėtojas.
1915-1918 m. tarnavo rusų kariuomenėje.
1918-1919 m. Arvydiškės pradinės mokyklos mokytojas.
1919 m. Sedos pradinės mokyklos mokytojas.
1919-1921 m. lankė vasaros vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų mokytojų kursus Kaune. 1923 m. rudenį įstojo laisvu klausytoju į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą literatūros skyrių.
1919-1928 m. dirbo Mažeikių vidurinėje mokykloje, vėliau gimnazijoje. Dėstė lietuvių, vokiečių, visuomenės mokslą, piešimą, buvo pedagogų tarybos sekretorius, vicedirektorius (1927-1928 m.).
1928 m. paskirtas Eržvilko vidurinės mokyklos direktoriumi.
Nuo 1934 m. Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorius.
Nuo 1936 m. Biržų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus padėjėjas.
1938 m. lankė Klaipėdoje surengtus pradžios mokyklų inspektorių kursus.

Bibliografija, kiti darbai

Parašė dainų rinkinį „Žemaiteškas žmonių dainelės“ 1926 m.
Bendradarbiavo „Švietimo darbe“ ir „Lietuvos mokykloje“ pedagoginiais klausimais.
Buvo Vilniaus vadavimo sąjungos narys, nuo 1932 m. Tautininkų sąjungos narys, nuo 1936 m. JŪR Biržų apskrities globos tarybos narys, nuo 1935 m. Lietuvos mokytojų sąjungos narys.

Apdovanojimai, įamžinimas

1928 m. Prezidento Antano Smetonos apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medaliu.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 79
2. https://lietuvai.lt/wiki/Augustinas_Virkietis
3. https://www.limis.lt/valuables/e/805535/701904498?searchId=71843939
4. https://www.epaveldas.lt/preview?id=LLTI_TR_51020
5. LCVA, f. 391, ap. 2, b. 916, l. 7, 207; ap. 7, b. 6161: Augusto Verkiečio asmens byla, l. 1-94
6. Mažeikių muziejaus archyvas, f. 1, ap. 1, b. 57, l. 170-171, 174, 176-177, 179-198, 267-268; b. 70, l. 6; b. 95, l. 43; b. 98, l. 4, 14; b. 100, l. 7
7. Fotografijos originalas saugomas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos muziejuje