Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Gvildys
Karininkas
1908
Žuklijai, Šakių r.
1887
Giedraičiai, Širvintų r.
1920
Vincas Gvildys
Svarbūs biografijos faktai

1908 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1916 m. tarnavo Rusijos kariuomenės 96 pėstininkų atsargos pulke.
1917 m. baigė Kazanės karo mokyklą, paskirtas į 21 šaulių diviziją.
1917-1918 m. tarnavo lietuvių batalione Vitebske iždininku.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku.
1920 m. perkeltas į pulko štabą, už pavojingą gyvybei kūno sužalojimą nubaustas 1 metams kalėjimo, tačiau tais pačiais metais grįžo į pulką bei paskirtas 1 kuopos jaunesniuoju karininku.
Dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Kėdainių, Ramygalos, Panevėžio, Subačiaus, Obelių, Daugpilio, su bermontininkais prie Radviliškio ir persekiojant iki Klaipėdos krašto.
1920 m. žuvo kautynėse su lenkais prie Giedraičių būdamas 3 bataliono 1 kuopos vadu. Palaidotas Giedraičių kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (po mirties).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 (III tomas). Vilnius, 2003, p. 260-261
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
4. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje