Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Eidukas (Eidukevičius)
Pedagogas
1905
Gudiškiai, Marijampolės r.
1885
Kupiškis
1936
Vincas Eidukas
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Igliškėlių pradžios mokykloje.
Gabeno ir platino lietuvišką spaudą, mokydamasis Veiverių mokytojų seminarijoje. Priklausė slaptai mokinių kuopelei, platinusiai lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su bendraklasiu Mykolu Krupavičiumi.
1905 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1906-1911 m. mokytojavo Radviliškyje, Obeliuose.
1911-1914 m. ir 1918-1919 m. – Punkiškių (Kupiškio r.) liaudies mokyklos mokytojas.
1914-1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
Nuo 1919 m. Kupiškio vidurinės mokyklos (progimnazijos) mokytojas, o nuo 1924 m. – direktorius.
1927 m. pripažintas vidurinės mokyklos mokytojo cenzas. Dėstė gamtos mokslus, geometriją.

Bibliografija, kiti darbai

Įkūrė lietuvių tautininkų mokytojų skyrių Kupiškyje, dirbo Lietuvai pagražinti draugijoje. Daug laiko ir jėgų paskyrė Kupiškio miestelio aplinkos tvarkymui.
Buvo aktyvus visuomenininkas, vietos savivaldybės ir Panevėžio apskrities tarybos narys, dalyvavo tautinių organizacijų veikloje: organizavo šaulių būrį Kupiškyje, pastatė paminklą žuvusiems kariams atminti ir sutvarkė tų karių kapus. Buvo viena ryškiausių ir įtakingiausių asmenybių tarpukario Kupiškyje, priklausė miestelio šviesuolių ratui.
Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: „Vilniaus žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuva“, „Švietimo darbas“.

Apdovanojimai, įamžinimas

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu (4 laipsnio).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 129
3. Vidmantas Jankauskas. Mokytojas Vincas Eidukas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 10-11, 17, 20, 22-24, 26, 28, 30-31
4. https://www.kupiskiovb.lt/ramybes-takais/kupiskio-miesto-senosios-civilines-kapines
5. https://paneveziokrastas.pavb.lt/leidinys/mokytojas-vincas-eidukas
6. http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/Krupavicius-atsiminimai.htm
7. Fotografijos originalas saugomas Panevėžio kraštotyros muziejaus archyve