Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Daniliauskas
Karininkas, pedagogas
1910
Sintautai, Šakių r.
1890
Monrealis, Kanada
1976
Vincas Daniliauskas
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją
Dirbo Padovinio pradinės mokyklos mokytoju.
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą Ukrainoje, suteiktas praporščiko laipsnis ir paskirtas į 106 atsargos batalioną.
1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku. Vėliau perkeltas į 2 atsargos batalioną, suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1920 m. paskirtas Alytaus komendantu.
1922 m. paskirtas Šakių komendantu, pakeltas į kapitonus.
1923 m. paskirtas Vilkaviškio komendantu, vėliau – Klaipėdos geležinkelio stoties ir uosto komendantu. Po to perkeltas į Generalinio štabo Susisiekimo skyrių.
1924 m. paleistas į atsargą.
Dirbo pedagoginį darbą.
iki 1940 m. buvo mokyklų vedėjas ir mokyklų inspektorius.
1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą.
1974 m. mirė Monrealyje.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 30
3. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
4. http://mokslolietuva.lt/2015/01/vieno-zymiausiu-lietuviu-inzinieriu-juozo-vincento-danio-daniliausko-simtasias-gimimo-metines-minint
5. https://www.geni.com/people/Vincas-Daniliauskas/6000000069366660821