Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Mečislovas (Mečys)
Vasiliauskas
Pedagogas, rašytojas
1898
Liudvinavas, Marijampolės r.
1877
Stačiūnai, Pakruojo r.
1957
Mečislovas Vasiliauskas
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje (Marijampolės r.).
1898 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokydamasis seminarijoje priklausė „Lietuvos tarnų draugijai“, buvo vienas iš jos įkūrėjų (1896 m.).
Dirbo mokytoju Zendeno pradžios mokykloje (Lenkija).
1899 m. mokytojavo Garliavos apylinkėse ir slaptai dirbo su jaunimui.
1899 m. už priklausymą lietuviškos spaudos platintojų ir rėmėjų draugijai „Sietynas“ suimtas ir trejiems metams ištremtas į Odesą.
1904-1905 m. dirbo mokytoju Maskvos mokykloje.
1905-1906 m dirbo mokytoju „Saulės“ pradinėje mokykloje Kaune.
1907-1915 m. dirbo mokytoju Skrebotiškio (Panevėžio apskritis) pradinėse mokyklose.
1915-1917 m. Lietuvių karo pabėgėlių pradinės mokyklos Maskvoje vedėjas.
1918 m. Utenos, 1919 m. Jurbarko liaudies švietimo komisariato Mokyklų skyriaus vedėjas.
1920-1926 m. Biržų apskrities pradinių mokyklų inspektorius.
1925-1940 m. Šiaulių pavyzdinės pradinės mokyklos prie Mokytojų seminarijos vedėjas.
1940-1944 m. dirbo Šiaulių mokytojų seminarijos dėstytoju.
1944-1957 m. Stačiūnų (Pakruojo r.) septynmetės mokyklos direktorius.

Bibliografija, kiti darbai

Bendradarbiavo (slapyvardis Gerutis, kriptonimas M.V.) periodiniuose leidiniuose: „Vilniaus žinios“, „Lietuvos žinios“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Švietimo darbas“, „Beraštis“, „Artojas”. Platino „Varpą“, „Ūkininką“.
Parašė: „Mūsų dirva“ (1907 m.), „Vainikėlis“ (1916 m.), „Trumpa aritmetikos pradedamoji mokslo metodika“ (1920 m.), „Mūsų dirva“ (1920 m.), „Pažinkite mus“ (su J. Janušoniu, 1922 m.), „Naujoji dirva“ (1922 m.), „Lietuvių kalbos pradžios mokslo metodika“ (1924 m.), „Rašyk taisyklingai“ (1924 m.), „Žibutė“ (1924 m., 1926 m., 1928 m., 1929 m., 1936 m., 1937 m., 1939 m.), „Gimtasis žodis“ (1927 m., 1929 m.), „Praktinis lietuvių kalbos vadovėlis“ (1928 m., 1930 m.), „Trumpa aritmetikos metodika“ (1928 m.), „Ištisinio mokymo praktika“ (1928 m.), „Rūtelė“ (1932 m., 1936 m., 1937 m.), „Rūtelės elementoriaus lietuviškai-lenkiškas žodynėlis“ (1939 m.), „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“ (1940 m.), „Praktinis rusų kalbos vadovėlis“ (1940 m.), „Lietuvių kalbos metodika“ (1949 m.).

Šaltiniai, publikacijos