Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Leonardas
Tulauskas
Pedagogas
1891
Griškabūdis, Šakių r.
1873
Kaunas
1958
Leonardas Tulauskas
Svarbūs biografijos faktai

1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Dirbo Piotrkovo pradinėje mokykloje mokytoju (Lenkija). Vėliau dirbo Iždo Rūmuose.
Privačiai mokė vaikus iš įvairių Lenkijos vietovių.
1914-1918 m. su šeima gyveno Kurske (Rusija). Gavo tarnybą Iždo Rūmuose.
1918 m. grįžo į Lietuvą. Suorganizavo tremtinių ešeloną.
Apsigyveno Kaune.
Buvo vienas pirmųjų Finansų ministerijos organizatorių atsikuriančioje Lietuvoje. Ilgą laiką buvo Rinkliavų departamento direktoriumi. Vadavo Finansų ministrą.
Dirbo Kauno miesto mokesčių inspektoriumi iki pensijos.
Pasitraukus iš tarnybos privačiai patarinėjo žmonėms finansiniais klausimais.
Palaidotas Panemunės kapinėse.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis
3. Draugas 1958 m. Nr. 190 (PDF)