Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Steponas
Statkevičius
Karininkas, pedagogas
1903
Balbieriškis, Prienų r.
1881
Čikaga, JAV
1949
Steponas Statkevičius
Svarbūs biografijos faktai

1903 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1903-1906 m. mokytojavo Nesulkovo pradžios mokykloje Lodzės apskrityje.
1907-1910 m. mokytojavo Gudelių (Marijampolės r.) pradžios mokykloje.
1910-1912 m. mokytojavo Slavikų (Šakių r.) pradžios mokykloje.
1912-1914 m. mokytojavo Vištyčio (Vilkaviškio r.) pradžios mokykloje.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 265 transporto kuopoje.
1916 m. paskirtas 31 darbo bataliono 57 darbo kuopos Vakarų fronte karo valdininku.
1917 m. paskirtas darbo bataliono raštvedžiu-iždininku. Suteiktas karo valdininko laipsnis. Tais pačiais metais demobilizuotas.
1918 grįžo į Lietuvą ir mokytojavo Vištyčio pradžios mokykloje.
1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno miesto ir apskrities komendantūros butų skyriaus vedėju. Paaukštintas į karininkus. Vėliau paskirtas Kretingos apskrities komendantu.
1920 m. perkeltas į Kauno miesto komendantūrą placadjutantu.
1921 m. paskirtas į 2 pėstininkų pulką, paskirtas pulko komendantu, vėliau – pulko štabo žinių karininku.
1922 m. perkeltas į Karo ligoninę, paskirtas ūkio kuopos vadu.
1923 m. dėl silpnos atestacijos paleistas į atsargą.
1924 m. pradėjo dirbti Naumiesčio (Šakių r.) vidurinės mokyklos mokytoju.
1928 m. paskirtas Vilkaviškio pradžios mokyklos vedėju.
1931 m. paskirtas Kauno 27 pradžios mokyklos vedėju.
1936 m. paleistas į dimisiją.
1938 m. paskirtas Kauno 37 pradžios mokyklos vedėju.
1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1949 m. emigravo į JAV, gyveno ir mirė Čikagoje.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vytauto Didžiojo ordino 2 laipsnio medalis (1931 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 179