Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Stepas (Steponas)
Dumčius
Karininkas
1910
Žemoji Panemunė, Šakių r.
1890
1969
Stepas Dumčius
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Žemojoje Panemunėje, Padainių mokykloje.
I pasaulinio karo metu mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 2 ats. batalione.
1919 m. baigę Karo mokyklą (II laida), suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į 6 pėstininkų pulko 8 kuopą jaunesniuoju karininku.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Seinų ir Trakų.
1922 m. perkeltas į Krašto apsaugos ministerijos kanceliariją, paskirtas juriskonsulto raštvedžiu.
1923 m. pakeltas į vyresniuosius leitenantus.
1925 m. perkeltas į Vyriausiąjį štabą.
1926 m. perkeltas į Kariuomenės teismą vertėju. Vėliau paskirtas į Vyriausiojo štabo Mobilizacijos skyrių. Pakeltas į kapitonus.
1930 m. perkeltas į Ginklavimo valdybą, paskirtas ginklų amunicijos tiekėju.
1933 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.
Ūkininkavo savo ūkyje prie Babtų.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą buvo persekiojamas NKVD, bet suėmimo išvengė.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 70
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 89
3. Arimantas Dumčius. Dumčiai. Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2019, p. 50
4. https://www.sakiai.rvb.lt/sakiu-rajonas-praeities-asmenybes
5. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis