Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Kazys
Stebulis
Karininkas, pedagogas
1908
Juodupių k., Vilkaviškio r.
1887
Čikaga, JAV
1952
Kazys Stebulis
Svarbūs biografijos faktai

1908 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Suvainiškių (Rokiškio r.) pradžios mokykloje.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo kautynėse Prūsijoje.
1915 m. buvo sužeistas.
1916 m. perkeltas į Vakarų fronto vyriausiąją būstinę Mogiliove raštvedžiu.
1917 m. suteiktas karo valdininko laipsnis.
1918 m. grįžo į Lietuvą.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Krašto apsaugos ministerijos rikiuotės skyriaus jaunesniuoju raštvedžiu, vėliau – vyresniuoju raštvedžiu.
1924 m. paskirtas Vyriausiojo kariuomenės štabo kanceliarijos viršininku.
1926 m. pervardinus kanceliariją, paskirtas Krašto apsaugos ministerijos kanceliarijos viršininku. Suteiktas kapitono laipsnis. Vėliau paskirtas Karo tarybos sekretoriumi.
1927 m. perkeltas į Kariuomenės intendantūrą Maisto ir pašaro skyriaus viršininku.
1930 m. pakeltas į majorus.
1934 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1935 m. pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą, paskirtas Kėdainių apskrities viršininku.
1940-1941 m., Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, slapstėsi.
1941 m. po Birželio sukilimo paskirtas Vilkaviškio apskrities viršininku.
1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1949 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.
1952 m. mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Apdovanojimai, įamžinimas

II rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinas (1926 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1932 m.)
Šaulių žvaigždės ordinas (1932 m.)
Ugniagesių „Artimui pagalbon“ 2 laipsnio kryžius (1938 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 184
3. https://etnografijavilkaviskis.lt/stebulis-kazys
4. https://www.versme.lt/sav_s.htm