Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Vaclovas
Statkevičius
Karininkas, teisininkas
1908
Balbieriškis, Prienų r.
1886
1969
Vaclovas Statkevičius
Svarbūs biografijos faktai

1908 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1914 m. pradėjo tarnybą Rusijos kariuomenėje.
1916 m. pabaigė Kijevo praporščikų mokyklą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno bataliono (vėliau – 7 pėstininkų pulkas) 1 kuopos jaunesniuoju karininku. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Vėliau paskirtas 7 pėstininkų pulko 4 kuopos vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, prie Ledziankos dvaro su savo kuopa sumušė daug gausesnes lenkų pajėgas, sužeistas nepasitraukė iš rikiuotės.
1923 m. pakeltas į kapitonus.
1924 m. baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (IV laida). Paskirtas 3 kuopos vadu.
1925 m. paskirtas pulko teismo pirmininku.
1926 m. paskirtas raitųjų žvalgų komandos viršininku.
1927 m. baigė Klaipėdos lietuvių suaugusiųjų gimnaziją,
1929 m. pradėjo studijuoti Lietuvos universiteto Teisių fakultete.
1931 m. paskirtas pulko maisto tiekėju.
1933 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.
1938 m. paleistas į dimisiją.
1941 m. baigė Vytauto didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyrių.
Tarnavo teisėju Žemaičių Naumiestyje (Šilutės r.), vėliau advokatu.
1969 m. mirė.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas (1921 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 179-180