Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Laurynas
Statkevičius
Karininkas, pedagogas
1909
Balbieriškis, Prienų r.
1891
Norilskas, Rusijos federacija
1944
Statkevičius Laurynas
Svarbūs biografijos faktai

1909 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Vištyčio valsčiuje.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu.
1916 m. baigė Gatčinos praporščikų mokyklą.
1918 m. demobilizuotas iš Rusijos kariuomenės, grįžo į Lietuvą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko 3 kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – pulko komendantu. Atskyrus 2 pėstininkų pulko 4 batalioną ir pavadinus 2 atsargos batalionu, paskirtas šio bataliono ūkio vedėju, atliekant ir pulko komendanto pareigas, vėliau bataliono teismo pirmininku, suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1920 m. perkeltas į Karo ligoninę ūkio dalies vedėju.
1923 m. pakeltas į kapitonus.
1924 m. paskirtas Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų ūkio dalies vedėju.
1926 m. perkeltas į Karo mokslo valdybą, paskirtas karo spaudos sekėju, kartu einant Karo mokslų valdybos kanceliarijos viršininko pareigas.
1927 m. paskirtas Karo mokyklos ūkio dalies viršininku, taip pat mokykloje dėstė ūkvedybą ir rusų k.
1927 m. pakeltas į majorus.
1931 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1933 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (I laida).
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Rusijos armijos 29 šaulių teritorinio korpuso 184 šaulių divizijos 616 lengvosios artilerijos pulko vado padėjėju ūkio reikalams.
1941 m. Pabradės poligone suimtas, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko krašte.
1942 m. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.
1944 m. žuvo lageryje.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas (1933 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 178-179
3. https://www.gyvenimas.eu/2023/08/01/praeitis-mus-vejasi
4. https://www.limis.lt/valuables/e/805232/60000002808486?searchId=38965152
5. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje