Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Sruoginis (Sproginis)
Karininkas, pedagogas
1912
Liaudenskų k., Kazlų Rūdos r.
1890
Springfildas, JAV
1965
Vincas Sruoginis
Svarbūs biografijos faktai

1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Suvalkų ir Kauno pradžios mokyklose.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo intendantūros raštvedžiu Daugpilyje, vėliau veikiančios armijos 42 karo lauko duonos kepykloje.
1916 m. pradėjo tarnauti atsargos batalione Jamburge, Petrogrado gubernijoje, raštvedžiu.
1917 m. suteiktas karo valdininko laipsnis. Dirbo bazinės maisto parduotuvės Bologojėje raštvedžiu.
1917-1918 m. atskirojo lietuvių bataliono Vitebske ginklų prižiūrėtojas.
1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomene, paskirtas 2 pėstininkų pulko ūkio dalies raštvedžiu.
1919 m. paskirtas pulko kvartirmeisteriu, vėliau – maitinimo valdininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais Panevėžio ir Daugpilio frontuose bei su bermontininkais prie Radviliškio.
1920 m. perkeltas į 4 pėstininkų pulką, paskirtas ūkio skyriaus raštvedžiu.
1921 m. komandiruotas, vėliau paskirtas skirstomojo etapo punkto raštvedžiu.
1923 m. perkeltas į Karo technikos valdybą.
1924 m. paskirtas ūkio dalies viršininku.
1926 m. perkeltas į Artilerijos tiekimo skyrių, paskirtas 3 artilerijos sandėlio Šiauliuose viršininko padėjėju (vėliau kartu priskirtos ir buhalterio pareigos). Tais pačiais metais išlaikė egzaminus karininko laipsniui įgyti.
1927 m. suteiktas kapitono laipsnis.
1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Teisių skyrių, įgijo teisininko kvalifikaciją. Paskirtas artilerijos sandėlio Šiauliuose viršininku. Pakeltas į majorus.
1930 m. perkeltas į Ginklavimo valdybą, bet paliktas artilerijos sandėlio viršininku Šiauliuose. Artilerijos sandėlį perkėlus į Tryškius, paskirtas artilerijos sandėlių kuopos viršininku.
1932 m. dėl ligos paleistas į dimisiją. Pradėjo dirbti advokatu Marijampolėje.
1941 m. pradėjo dirbti Marijampolės liaudies mokyklos lektoriumi.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Springfilde, Masačusetso valstijoje.
1965 m. mirė.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
1 aukso ir 2 sidabro medaliais „Už uolumą“ (iki 1918 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 136-137