Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Antanas
Šlekys (Šliakys)
Knygnešys
1899
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1899 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Platino lietuvišką spaudą.
1899 m. žandarai užtiko draugijos narios K. Kizilevičiaus laišką bendraminčiui A. Bridickui, kuriame minimas Antanas Šlekys („…siekiantis drauge su mumis tų pačių tikslų“).
1899 m. buvo taikytas kardomasis areštas, paleistas už 300 rublių užstatą.
1901 m. jo byla nutraukta.

Bibliografija, kiti darbai

Besimokydamas Veiverių mokytojų seminarijoje priklausė „Lietuvos tarnų draugijai“, kurios bene didžiausias rūpestis buvo įsigyti lietuviškos spaudos ir ją platinti.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 471