Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Pranas
Šlapikas
Karininkas, pedagogas
1909
Aržuolupių k., Šakių r.
1889
Velskas, Rusijos federacija
1951
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1909 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Šlienavos (Kauno r.) mokykloje.
1914 m. pradėjo tarnybą Rusijos kariuomenės 196 pėstininkų pulke.
1915 m. baigė Čiugujevo karo mokyklą, paskirtas 248 pėstininkų Pulko jaunesniuoju karininku.
1916 m. perkeltas į 192 Balijos diviziją, turėjo paporučikio laipsnį.
1918 m. išformavus dalinį iš kariuomenės paleistas, grįžo į Lietuvą. Mokytojavo Šakių valsčiuje.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėstininkų pulko mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – Šakių komendantu. Vėliau perkeltas į Kauno batalioną (vėliau – 7 pėstininkų pulkas) 3 kuopos vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais. Suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.
1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. Paskirtas 7 pėstininkų pulko 2 kuopos vadu.
1921 m. paskirtas 7 pėstininkų pulko 6 kuopos vadu.
1921-1922 m. dalyvavo kovose su lenkais prie demarkacinės linijos.
1922 m. perkeltas į Krašto apsaugos ministerijos kanceliariją, paskirtas centrinių įstaigų raštininkų kuopos vadu, vėliau ministerijos rūmų komendantu, kariuomenės archyvo viršininku.
1923 m. pakeltas į kapitonus.
1924 m. perkeltas į Vyriausiojo kariuomenės štabo Administracijos valdybą.
1927 m. pakeltas į majorus.
1931 m. baigė priešcheminės apsaugos kursus.
1935 m. perkeltas į Kariuomenės štabo Rikiuotės skyrių, paskirtas Kariuomenės štabo rūmų komendantu.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas.
1942-1944 m., Vokiečių okupacijos metu, buvo Kauno apskrities Aukštosios Panemunės valsčiaus viršaitis.
1944 m. suimtas, kalintas Kaune.
1945 m. Kauno įgulos karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 3 metams tremties.
1951 m. žuvo lageryje Velske.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1940 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 78
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 7, p. 317
3. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/uz-vilniu-kovojusiu-kariu-kapai-nesulaukia-deramo-valdzios-demesio