Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Bronius
Sirutis
Pedagogas, leidėjas
1911
Prodobolė, Marijampolės r.
1886
Tiubingenas, Vokietija
1945
Bronius Sirutis
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. mobilizuotas, tarnavo Voroneže (Rusija).
1918 m. grįžo į Lietuvą.
Su A. Dundzila Marijampolėje įkūrė knygų leidybos ir prekybos bendrovę „Dirva“ ir jai vadovavo. Atidarė knygyną –Marijampolėje. 1921 m. bendrovė išsinuomojusi patalpas Kaune (Laisvės alėjoje), įsteigė ir ten savo knygyną. 1939 m. įsteigė knygyną ir atgautame Vilniuje.
Dirbo lietuvių įkurtuose kooperatyvuose Ariogaloje.
Nuo 1913 m. mokytojas Lankeliškiuose (Vilkaviškio r.).
1918-1924 m. buvo ir Marijampolės apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi.
1940 m. sovietų valdžios suimtas, iki 1941 m. kalintas Marijampolės kalėjime. Jo žmona su dviem vaikais 1941 m. ištremti į Sibirą, grįžo į Lietuvą tiktai 1958 m.
II pasaulinio karo metu A. Dundzila ir B. Sirutis bandė atkurti bendrovę, bet iš nacių valdžios gavo leidimą atkurti tiktai knygyną Kaune. Atėjus sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją. Mirė nuo širdies priepuolio.

Bibliografija, kiti darbai

Su dviem draugais jis buvo pašalintas iš Veiverių mokytojų seminarijos už tai, kad reikalavo, jog mokykloje būtų mokoma lietuvių kalbos. Tačiau vis dėlto gavo leidimą laikyti mokytojo egzaminus ir juos išlaikė.
1937 m. gruodį K. Bridžius pradėjo redaguoti laikraštį „Suvalkų kraštas“, užpildydamas „Suvalkiečio“ paliktą tuštumą. Leidėjas Bronius Sirutis buvo „Dirvos“ bendrovės savininkas. Šis laikraštis buvo mažesnio formato nei „Suvalkietis“, bet talpesnis ir įdomesnis. Laikraštis ėjo iki 1940 m.

Šaltiniai, publikacijos