Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties metai
Simas (Simonas)
Gudauskas
Karininkas
1918
Naujininkas, Prienų r.
1897
1932
Simas Gudauskas
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Tarnavo 1 artilerijos pulke.
1919 m. baigė Karo mokyklą (II laida), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 7 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku.
1920 m perkeltas į l pasienio pulką.
1921 m. paskirtas kuopos vadu.
1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (II laida), grąžintas į 7 pėstininkų pulką, kur vadovavo 6, vėliau 2 kuopai.
1923 m. pakeltas į vyresniuosius leitenantus, perkeltas į 1 husarų pulką 4 eskadrono vado pavaduotoju.
1926 m. pakeltas į kapitonus.
1927 m. bandant lengvąjį kulkosvaidį sužeistas į abi akis.
1931 m. išklausė Aukštesniųjų karininkų kursus. Tais pačiais metais leista laikyti egzaminus kaip kandidatui į generalinio štabo kursus, bet dėl ligos negalėjo laikyti.
1932 m. nusišovė.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, t. 3, p. 239

3. Vinjetės originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje