Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Silvestras
Ambrozevičius
Karininkas, pedagogas
1904
Baktininkai, Alytaus r.
1884
Silvestras Ambrozevičius
Svarbūs biografijos faktai

1904 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1906 m. pradėjo mokytojauti Kvetkuose (Biržų r.).
Baigė Vilniaus mokytojų institutą ir Ūkio kursus prie Maskvos ūkio akademijos.
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. suteiktas karininko laipsnis.
1920 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę kaip karo valdininkas ir paskirtas į Intendantūros skyrių.
1921 m. paskirtas Intendantūros centrinės duonos kepyklos viršininku.
1926 m. paskirtas Technikos ir organizacijos komiteto sekretoriumi.
1927 m. suteiktas majoro laipsnis.
1932 m. pačiam prašant paleistas į atsargą.
1940 m. paleistas į dimisiją.
Dirbo mokytoju Kulautuvoje.
1941 m. buvo birželio sukilimo dalyvis, Kulautuvos Vietinės apsaugos štabo turto tvarkymo komisijos pirmininkas.

Bibliografija, kiti darbai

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 (II tomas). Vilnius, 2002, p. 52-53
3. https://www.bernardinai.lt/pirmasis-lietuvis-gulbinu-mokyklos-mokytojas
4. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_1_1408
5. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve