Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Sergijus
Bukevičius
Karininkas
1907
Marijampolė
1888
Kaunas
1975
Sergijus Bukevičius
Svarbūs biografijos faktai

1907 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1917 m. baigė Vilniaus karo mokyklą Poltavoje bei paskirtas į 60 atsargos batalioną 13 kuopos jaunesniuoju  karininku.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę bei paskirtas į Atsargos batalioną kuopos jaunesniuoju karininku (nustatytas leitenanto laipsnis) vėliau perkeltas į 10 pėstininkų pulką.
1920 m. paskirtas Ryšių komandos viršininku, vėliau perkeltas Suvallkų komendantūrą, dar vėliau perkeltas į 12 pėstininkų pulką, paskirtas 6 kuopos vadu. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.
1921 m. perkeltas į Kariuomenės teismą, vėliau – į Panevėžio stoties komendantūrą. Metų pabaigoje paskirtas Virbalio stoties komendantu, veliau – Kauno stoties komendantu.
1923 m. perkeltas į 6 pėstininkų pulką.
1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus (III laida).
1925 m. suteiktas kapitono laipsnis bei perkeltas į 9 pėstininkų pulką.
1929 m. perkeltas į Komitetą karo invalidams šelpti bei paskirtas jo vedėju, suteiktas majoro laipsnis.
1935 m. perkeltas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės ūkio viršininku.
1939 m. pačiam prašant paleistas į atsargą pulkininko leitenanto laipsniu.
Karo ir pokario metais mokytojavo Šlienavoje ir Panemunėje.
1975 m. palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1932 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 (II tomas). Vilnius, 2002, p. 228-229
2. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 69
3. Fotografijų originalai saugomi Adomo Miliausko kolekcijoje ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos muziejuje