Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Jonas
Rutkauskas
Pedagogas
1914
Gasčiūnai, Joniškio r.
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Knygnešių rėmėjas.

Bibliografija, kiti darbai

Knygnešys Juozas Stankevičius jo ūkyje buvo įsirengęs lietuviškos spaudos slėptuvę – palikdavo pasaugoti iš Mažosios Lietuvos gabenamas knygas.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 406