Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Ruseckas
Karininkas
1918
Ingavangis, Prienų r.
1898
Šilavotas, Prienų r.
1942
Vincas Ruseckas
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėstininkų pulką, iš jo perkeltas į Karo aviacijos mokyklą, paskirtas ūkvedžiu, vėliau mokinių maitinimo prižiūrėtoju. Tais pačiais metais baigė Karo mokyklą (II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida), buvo suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas Aviacijos dalies sandėlio prižiūrėtoju.
1920 m. perkeltas į 9 pėstininkų pulką, vėliau perkeltas į tiekimo viršininko tarnybą, paskirtas centrinių įstaigų raštininkų kuopos vado padėjėju, ėjo kuopos vado ir rūmų komendanto pareigas.
1922 m. perkeltas į KAM kanceliariją, vėliau perkeltas į kariuomenės intendantūrą, paskirtas karininku ypatingiems reikalams.
1924 m. paskirtas 5 pėstininkų pulko 6 kuopos jaunesniuoju karininku. Tais pačiais metais pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.
1927 m. pradėjo dirbti Prekybos departamente komercijos vedėjo padėjėju.
1942 m. mirė Šilavote (Prienų r.), palaidotas Šilavoto kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 291