Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Rimavičius
Karininkas
1916
Žiūrių-Gudelių k., Vilkaviškio r.
1896
Raseiniai
1919
Vincas Rimavičius
Svarbūs biografijos faktai

1916 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 237 pėstininkų pulke.
1917 m. baigė Maskvos Aleksandro karo mokyklą, tarnavo 5 kulkosvaidžių pulke jaunesniuoju karininku, kuopos vadu, baigė kulkosvaidžių kursus.
1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Kauno komendantūros jaunesniuoju karininku. Vėliau perkeltas į Raseinių komendantūrą, paskirtas 3 kuopos vadu. Tais pačiais metais kautynėse su bermontininkais, ginant Raseinius, jų suimtas ir sušaudytas. Suteiktas vyresniuoju leitenanto laipsnis (po mirties).

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 77
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 263