Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Povilas
Raulinaitis
Pedagogas
1914
Povilas Raulinaitis
Svarbūs biografijos faktai

1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000060180440?searchId=53060949&menuIndex=0&digitalObjectId=683181823
3. Fotografijos originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyve