Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Juozas
Radzevičius
Karininkas, pedagogas
1903
Mozūriškių k., Prienų r.
1885
Kaunas
1963
Juozas Radzevičius
Svarbūs biografijos faktai

1903 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Mokytojavo Sedoje, Gargžduose, Kurtuvėnuose.
Prasidėjus I pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1916 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje, paskirtas 133 pėstininkų atsargos pulko 15 kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau 15 pėstininkų atsargos pulko 3 kuopos, 773 pėstininkų pulko 6 kuopos jaunesniuoju karininku. Dalyvavo kovose Pietų fronte, pasiekė Rumuniją.
1918 m. paleistas iš kariuomenės kaip liaudies mokyklos mokytojas.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 atsargos bataliono (nuo 1920 08 01 10 pėstininkų pulkas) 2 kuopos jaunesniuoju karininku, vėliau – ūkio kuopos vadu. Suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.
1920 m. pakeltas į kapitonus.
1923 m. perkeltas į 8 pėstininkų pulką.
1926 m. baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (VI laida).
1927 m. pakeltas į majorus. Perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.
1929 m. paleistas į atsargą, ūkininkavo Šiaulių apskrityje.
1938 m. persikėlė į Kauną.
1940-1958 m. mokytojavo Mozūriškėse, Lapėse, Kaune.
1963 m. mirė Kaune, palaidotas Eigulių kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918). Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 205