Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Juozas
Prūsaitis
Karininkas
1918
Margavos k., Marijampolės r.
1895
Juozas Prūsaitis
Svarbūs biografijos faktai

1918 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, evakuotą į Riasną Ukrainoje.
1917 m. dirbo Lietuvos pabėgėliams šelpti komitete Rusijoje.
1918 m. grįžo į Lietuvą ir mokytojavo.
1919 m. baigė Karo mokyklą (II laida), suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į 1 atsargos batalioną.
1920 m. perkeltas į 1 pasienio pulką jaunesniuoju karininku, vėliau paskirtas eiti 2 kuopos vado pareigas.
1923 m. pakeltas į vyresniuosius leitenantus, perkeltas į 2 ulonų pulką.
1924 m. baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (IV laida). Paskirtas mokomojo eskadrono kulkosvaidžių komandos viršininku.
1926 m. paskirtas pulko teismo raštvedžiu.
1927 m. pakeltas į kapitonus.
1929 m. ėjo technikos eskadrono vado pareigas, pavedant formuoti technikos eskadroną, vėliau paskirtas pulko švietimo vadovu, pakeltas į majorus.
1931 m. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus, paskirtas 3 eskadrono vadu.
1933 m. patvirtintas pulko teismo pirmininku.
1935 m. perkeltas į 3 kavalerijos pulką, paskirtas 3 eskadrono vadu, vėliau ėjo pulko vado padėjėjo pareigas.
1936 m. pakeltas į pulkininkus leitenantus.
1938 m. patvirtintas pulko vado padėjėju.
1939 m. perkeltas į 2 ulonų pulką, paskirtas pulko vado padėjėju.
1939 m. dalyvavo žygyje į Vilnių.
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas.

Apdovanojimai, įamžinimas

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas (1930 m.)
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 171