Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Povilas
Garmus
Pedagogas, knygnešys
1897
Antakalnis, Prienų r.
1877
Prienai
1943
Povilas Garmus
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi Pakuonio pradinėje mokykloje.
1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Priklausė slaptai „Lietuvos tarnų“ draugijai, buvo vienas jos įkūrėjų. Draugijos nariai veiklos nenutraukė ir tapę mokytojais. Povilas Garmus į knygnešystę įtraukė ir savo brolius ir artimus giminaičius: Juozą, Antaną, Simaną, Praną ir Jurgį Garmus. Visi jie spaudą platino Darsūniškio, Kruonio bei Kalvių apylinkėse.
1897-1899 m. mokytojavo Černiencine.
1899 m. už lietuviškų knygų platinimą buvo areštuotas, kalėjo Kalvarijos kalėjime.
1901 m. iš kalėjimo išsiųstas tarnauti į kariuomenę Uralo srityje. Iš kariuomenės grįžo 1903 m.
Po kariuomenės, negaudamas Lietuvoje mokytojo darbo, emigravo į JAV.
1913 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Žiūronų kaime (Prienų r.).
Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į carinę armiją.
1917-1918 m. Voroneže dirbo lietuvių spaustuvėje.
1919 m. Povilas Garmus pradėjo dirbti Prienų miesto pradinėje mokykloje, kuri buvo įsikūrusi dvaro kumetyno pastate.
1933 m. Povilo Garmaus iniciatyva buvo pastatytas naujas Prienų miesto pradinės mokyklos Nr.1 pastatas.

Bibliografija, kiti darbai

JAV dirbo lietuviškų laikraščių „Katalikas“ ir „Lietuva“ redakcijose.

Apdovanojimai, įamžinimas

Povilas Garmus laikomas Prienų „Revuonos“ mokyklos įkūrėju.
2004 m. gegužės 7 d. mokykloje atidarytas muziejus, pavadintas Povilo Garmaus vardu.

Šaltiniai, publikacijos

1. https://www.revuona.prienai.lm.lt/mokyklos-muziejus
2. https://geraprienuose.lt/naujienos/100-iskiliausiu-prienu-krasto-asmenybiu-povilas-garmus
3. http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Garmus_Povilas
4. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 71
5. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 140
6. Fotografijos originalas saugomas Prienų krašto muziejaus archyve