Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Antanas
Poderys
Pedagogas
1881
Mitkūnai, Kauno r.
1964
Salakas, Zarasų r.
1941
nera-profilio-nuotraukos_200x210
Svarbūs biografijos faktai

Mokėsi pas daraktorius Zapyškyje, vėliau Kauno mokykloje.
1881 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Apie 1882 m. pradėjo mokytojauti Lenkijoje. Pirkdavo lietuvišką spaudą Tilžėje ir Bitėnuose pas M. Jankų.
1904 m. grįžo į Lietuvą, dalyvavo 1905 m. revoliucijoje.
1905 m. paskiriamas Salako pradžios mokyklos vedėju. Laikomas lietuviškos mokyklos Salake įkūrėju.
Dalyvavo kovose už nepriklausomybę, buvo savanoris. Nepriklausomybės metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.
Salako mokykloje dirbo iki 1932 m., kol išėjo į pensiją.

Bibliografija, kiti darbai

Rašė eilėraščius ir prozą, parašė lietuvių kalbos gramatiką, kurią J. Jablonskis naudojo mokykloje.
Bendradarbiavo „Aušroje“, „Varpe“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos žiniose“, „Naujoje gadynėje“,  „Lietuvos ūkininke“ ir kitur (slapyvardžiais: A. M., Antanas Mitkus, Kurmis, Mitkų Antanas ir kt.). Dažnai susitikdavo su V. Kudirka.
Salake vykdė aktyvią švietėjišką veiklą, lietuviškos sąmonės žadinimą. Visiems skiepijo tautinę dvasią, mokė lietuvių liaudies dainų. Subūrė lietuvišką chorą ir surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur buvo parodytas vaidinimas „Genovaitė“.

Apdovanojimai, įamžinimas

Apdovanotas 4 laipsnio Gedimino ordinu (1929 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 372
3. http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Poderys_Antanas.htm
4. http://www.sirviomokykla.lt/articles.php?article_id=87
5. http://mokykla.salakas.lt/istorija