Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Gustavas
Petrikaitis (Petukaitis)
Karininkas
1910
Mažučių k., Vilkaviškio r.
1890
Gustavas Petrikaitis
Svarbūs biografijos faktai

1910 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas į 17 darbo kuopą.
1915 m. perkeltas į 120 darbo kuopą, paskirtas raštininku.
1916 m. baigė karo mokyklą Minske, paskirtas į 36 darbo batalioną jaunesniuoju karininku.
1917 m. paskirtas bataliono 8 kuopos vadu.
1918 m. paleistas į atsargą.
1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į atsargą prie KAM štabo, vėliau – jaunesniuoju raštvedžiu Rikiuotės skyriuje, dar vėliau – Mobilizacijos dalies viršininko padėjėju.
1921 paskirtas Mobilizacijos skyriaus viršininku.
1923 m., likvidavus Mobilizacijos skyrių, paskirtas eiti Geneneralinio kariuomenės štabo I (Mobilizacijos) skyriaus bendrosios dalies vedėjo pareigas.
1927 m. suteiktas kapitono laipsnis.
1929 m. patvirtintas Generalinio kariuomenės štabo valdybos I (Mobilizacijos) skyriaus bendrosios dalies vedėju. Pakeltas į majorus.
1932 m. laikinai paskirtas kariuomenės archyvo viršininku.
1934 m. pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928 m.)
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas (1932 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 106-107
3. https://etnografijavilkaviskis.lt/petrikaitis-gustavas