Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Petras
Aglinskas
Karininkas
1896
Girininkai, Prienų r.
1876
Kaunas
1940
Petras Aglinskas
Svarbūs biografijos faktai

1896 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją
Trejus metus mokėsi Maskvos universitete.
I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.
1916 m. baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje.
1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į atsargą prie Kauno miesto komendantūros.
1919 m. perkeltas į I brigados štabą, paskirtas komendantu, nustatytas kapitono laipsnis,
1919 m. dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais.
1920 m. perkeltas į III brigados štabą (vėliau brigada pavadinta III divizija), paskirtas intendantu.
1920 m. dalyvavo kovose su lenkais.
1922 m. suteiktas majoro laipsnis.
1923 m. paskirtas III divizijos tiekimo skyriaus viršininku.
1925 m. perkeltas į aviaciją ir paskirtas Aviacijos parko vadu.
1926 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
1926 m. pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.
1928 m. dėl amžiaus paleistas į dimisiją.
1940 m. mirė Kaune, palaidotas Išlaužo kapinėse.

Apdovanojimai, įamžinimas

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1932 m.)

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 68
2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 2, p. 36
3. https://www.plienosparnai.lt/page.php?156
4. Fotografijos originalas saugomas Daumanto Vitkausko kolekcijoje
5. https://www.epaveldas.lt/preview?id=KRVA_66_1_673
6. Dokumentas su fotografija saugomas Kauno regioniniam valstybės archyve