Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Pranciškus (Pranas)
Petraitis
Pedagogas
1885
Dambrava, Prienų r.
1865
Grajevas, Lenkija
1951
Pranciškus Petraitis
Svarbūs biografijos faktai

1885 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
Paskirtas dirbti mokytoju į Lenkiją, kur mokino vaikus 40 metų.
Išėjo į pensiją būdamas 60 metų.
Gyveno Grajeve, kur ir palaidotas.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Kur mūsų šaknys. Apie Dambravos Petraičių giminę. Liuda Kadžytė-Kuzavienė (PDF) p. 6, 26
3. Fotografijos originalas saugomas Mindaugo Ruko kolekcijoje