Vardas
Pavardė
Seminarijos laida
Edmundas
Patas
1906
Edmundas Patas
Svarbūs biografijos faktai

1906 baigė Veiverių mokytojų seminariją.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. Fotografijos originalas saugomas Adomo Miliausko kolekcijoje