Vardas
Pavardė
Profesija
Seminarijos laida
Gimimo vieta
Gimimo metai
Mirties vieta
Mirties metai
Vincas
Oškinis
Pedagogas, redaktorius, vertėjas
1912
Kuras, Kauno r.
1892
Vilnius
1971
Vincas Oškinis
Svarbūs biografijos faktai

1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją.
1929 m. Lietuvos universiteto Teisių fakultetą.
Dirbo mokytoju.
1923-1940 m. savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“ redaktorius.
1940-1941 m. dirbo „Valstiečių laikraštis“ redakcijoje.
1944-1948 m. gyveno Vakarų Vokietijoje.
Grįžęs į Lietuvą dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje.

Bibliografija, kiti darbai

Išvertė: J. Hašeko „Juokas pro ašaras“ (1938 m.), K. Čiukovskio „Daktaras Aiskauda“ (1938 m.), M. Šolochovo „Tykusis Donas“ (1940 m.), G. Markovo „Strogovai“ (1955 m.), S. Sergejevo-Censkio „Sevastopolio grumtynės“ (1958 m.), M. Aleksejevo, M. Anderseno-Neksės, A. Čaikovskio, V. Lipatovo, P. Skostyriavo, S. Voronino knygų.
Paliko atsiminimų apie darbą spaudoje (rankraštis).
Dirbo „Lietuvos ūkininkas“, „Valstiečių laikraštis“, „Literatūra ir menas“ redakcijose.

Šaltiniai, publikacijos

1. Juozas Kudirka. Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918), Vilnius, 1970, p. 76
2. https://www.vle.lt/straipsnis/vincas-oskinis
3. https://www.geni.com/people/Vincas-O%C5%A1kinis/6000000032983362270
4. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 366
5. Danutė Lisauskaitė. Knyga, spauda ir kultūra Kauno rajone. Kaunas: Adaksita, 2005, p. 81
6. https://www.voruta.lt/novuzes-krasto-pasaku-senelis